احترام به شوهر

به نام خدا

سلام به مخاطبین محترم


به مردی که با او ازدواج کرده اید احترام بگذارید، از او انتقاد نکنید، به او توهین نکنید، او را مورد تمسخر قرار ندهید، به او نخندید، حتی اگر با نظر او موافق نیستید، نظراتش را رد نکنید. اگر اقدامی از روی بی احترامی مرتکب شده اید، به خاطر آن عذر خواهی کنید. پاسخ او را بدون اظهار نظر بیشتر تصدیق کنید. مراقب میل خود به انتقاد از او باشید، با عبارات و برداشت های منفی با او مقابله نکنید. اگر به همسرتان احترام بگذارید در واقع به خودتان احترام گذاشته اید.


منبع : کتاب زن واسپرده - لورا دویل - مهدی قراچه داغی

/ 0 نظر / 398 بازدید