بند پای بی رحم

به نام خدا

سلام به مخاطبین ارجمند


عنکبوت یکی از بند پایان بی رحم است که به طور طبیعی این خاصیت بی رحمی را دارد و آن این که هم جفتش را می کشد و هم تعداد زیادی از نوزادانش را در همان ابتدای تولد می کشد و دیگر این که همیشه جا های خلوت و تاریک را برای تنیدن تار انتخاب می کند، آن جا دام خود را می تند و حشرات را در آن اسیر و سپس به خوردنشان می پردازد. این بند پا در جا های شلوغ کمتر می رود و دوست دارد در تنهایی به بی رحمی های خود ادامه دهد.

/ 0 نظر / 1401 بازدید